photo mbs-1.gif  photo mbs-1.gif  photo mbs-1.gif
Agama (Islam) tidak mungkin tegak (jaya) kecuali dengan al-Kitab (Al-Qur'an), al-Mizan (timbangan keadilan) dan al-Hadid (kekuatan besi). Kitab adalah yang memberi petunjuk, sedangkan besilah yang menolongnya. Dengan al-Kitab, tegaklah ilmu dan agama. Dengan al-Mizan hak-hak harta dapat ditunaikan. Dan dengan al-Hadid hukum pidana Islam dapat ditegakkan.(Majmu al-Fatawa : 25/365)

Tuesday, July 15, 2014

AL-GHURABA - SEDIKIT YANG TERPILIH DARI TANAH YANG BERBEZA


ABU MUSLIM AL-KANADI

BUAT PEMILIK AKAL DAN HATI YANG SIHAT 6 - DHOB
DHOB

BUAT PEMILIK AKAL DAN HATI YANG SIHAT 5 - CARA TERBAIK UNTUK MENGHADAPI GOLONGAN YANG JAHILWAHAI PEMILIK AKAL DAN HATI YANG SIHAT

BUAT PEMILIK AKAL DAN HATI YANG SIHAT 4 - KUMPULAN KECIL
FOTO: 24 NOVEMBER 1989: SHEIKH 'ABDULLAH 'AZZAM (ASY-SYAHID, INSYAALLAH)

BUAT PEMILIK AKAL DAN HATI YANG SIHAT 3 - KEBERKESANAN JIHAD MEDIA DI MEDIA JIHAD
MEDIA MUJAHIDIDN

KHUTBAH JUMAAT KHALIFAH IBRAHIM

KHALIFAH IBRAHIM AL-AWWADH (ABU BAKR AL-BAGHDADI)

BUAT PEMILIK AKAL DAN HATI YANG SIHAT 2
KHALIFAH IBRAHIM AL-AWWADH (ABU BAKR AL-BAGHDADI)

BUAT PEMILIK AKAL DAN HATI YANG SIHAT 1
KHALIFAH IBRAHIM AL-AWWADH (ABU BAKR AL-BAGHDADI)

TAHNIAH KERANA TERTUBUHNYA KHILAFAH

DAULAH ISLAM WILAYAH ANBAR, BANDAR AL-QAIM
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...