photo mbs-1.gif  photo mbs-1.gif  photo mbs-1.gif
Agama (Islam) tidak mungkin tegak (jaya) kecuali dengan al-Kitab (Al-Qur'an), al-Mizan (timbangan keadilan) dan al-Hadid (kekuatan besi). Kitab adalah yang memberi petunjuk, sedangkan besilah yang menolongnya. Dengan al-Kitab, tegaklah ilmu dan agama. Dengan al-Mizan hak-hak harta dapat ditunaikan. Dan dengan al-Hadid hukum pidana Islam dapat ditegakkan.(Majmu al-Fatawa : 25/365)

Saturday, May 7, 2011

JIHAD:: 1980 AFGHANISTAN_COMMUNIST RUSSIA (SOVIET UNION)SHEIKH 'ABDULLAH YUSUF 'AZZAM 
(ASY-SYAHID, INSYAALLAH)1980 AFGHANISTAN RUSSIA CIHAD (JIHAD) KARELERI
SHEIKH USAMAH BIN LADEN
(ASY-SYAHID, INSYAALLAH)


No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...