photo mbs-1.gif  photo mbs-1.gif  photo mbs-1.gif
Agama (Islam) tidak mungkin tegak (jaya) kecuali dengan al-Kitab (Al-Qur'an), al-Mizan (timbangan keadilan) dan al-Hadid (kekuatan besi). Kitab adalah yang memberi petunjuk, sedangkan besilah yang menolongnya. Dengan al-Kitab, tegaklah ilmu dan agama. Dengan al-Mizan hak-hak harta dapat ditunaikan. Dan dengan al-Hadid hukum pidana Islam dapat ditegakkan.(Majmu al-Fatawa : 25/365)

Friday, June 3, 2011

AL-MUKALLA

ABU ADAM AL-ALMANI, STUDIO JUNDULLAH, ISLAMIC MOVEMENT UZBEKISTAN (IMU)AL-MUKALLA: STERBEN UM ZU LEBEN (DYING TO LIVE)

AL-MUKALLA: MUTTER BLEIBE STANDHAFT (MOTHER REMAIN STEADFAST)No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...