photo mbs-1.gif  photo mbs-1.gif  photo mbs-1.gif
Agama (Islam) tidak mungkin tegak (jaya) kecuali dengan al-Kitab (Al-Qur'an), al-Mizan (timbangan keadilan) dan al-Hadid (kekuatan besi). Kitab adalah yang memberi petunjuk, sedangkan besilah yang menolongnya. Dengan al-Kitab, tegaklah ilmu dan agama. Dengan al-Mizan hak-hak harta dapat ditunaikan. Dan dengan al-Hadid hukum pidana Islam dapat ditegakkan.(Majmu al-Fatawa : 25/365)

Tuesday, June 7, 2011

EPISODE 1: HIJRAH AND JIHAD

 SHEIKH 'ABDULLAH 'AZZAM (ASY-SYAHID, INSYAALLAH)


EPISODE 1: HIJRAH AND JIHAD (FRIDAY KHUTBAH GIVEN BY SHEIKH 'ABDULLAH 'AZZAM)


 
EPISODE 1: HIJRAH AND JIHAD [part 1 of 6]


 
EPISODE 1: HIJRAH AND JIHAD [part 2 of 6]


 
EPISODE 1: HIJRAH AND JIHAD [part 3 of 6]


 
EPISODE 1: HIJRAH AND JIHAD [part 4 of 6] 


 
EPISODE 1: HIJRAH AND JIHAD [part 5 of 6] 


 
EPISODE 1: HIJRAH AND JIHAD [part 6 of 6] 

<<<CLICK THE TITLE BELOW FOR THE NEXT EPISODE>>>

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...