photo mbs-1.gif  photo mbs-1.gif  photo mbs-1.gif
Agama (Islam) tidak mungkin tegak (jaya) kecuali dengan al-Kitab (Al-Qur'an), al-Mizan (timbangan keadilan) dan al-Hadid (kekuatan besi). Kitab adalah yang memberi petunjuk, sedangkan besilah yang menolongnya. Dengan al-Kitab, tegaklah ilmu dan agama. Dengan al-Mizan hak-hak harta dapat ditunaikan. Dan dengan al-Hadid hukum pidana Islam dapat ditegakkan.(Majmu al-Fatawa : 25/365)

Wednesday, June 8, 2011

FADLUL JIHAD

ABU IBRAHEEM AL-ALMANI, STUDIO JUNDULLAH, ISLAMIC MOVEMENT UZBEKISTAN (IMU)FADLUL JIHAD = THE ADVANTAGES OF JIHAD


FADLUL JIHAD [part 1 of 5]


FADLUL JIHAD [part 2 of 5] 

FADLUL JIHAD [part 3 of 5] 

FADLUL JIHAD [part 4 of 5] 

FADLUL JIHAD [part 5 of 5] 

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...