photo mbs-1.gif  photo mbs-1.gif  photo mbs-1.gif
Agama (Islam) tidak mungkin tegak (jaya) kecuali dengan al-Kitab (Al-Qur'an), al-Mizan (timbangan keadilan) dan al-Hadid (kekuatan besi). Kitab adalah yang memberi petunjuk, sedangkan besilah yang menolongnya. Dengan al-Kitab, tegaklah ilmu dan agama. Dengan al-Mizan hak-hak harta dapat ditunaikan. Dan dengan al-Hadid hukum pidana Islam dapat ditegakkan.(Majmu al-Fatawa : 25/365)

Thursday, June 9, 2011

I AM WITH JIHAD, JUST LIKE THE FISH IS WITH WATER

SHEIKH 'ABDULLAH 'AZZAM (ASY-SYAHID, INSYAALLAH)I AM WITH JIHAD, JUST LIKE THE FISH IS WITH WATER =  AKU DAN JIHAD, SEPERTI IKAN DAN AIR


 I AM WITH JIHAD, JUST LIKE THE FISH IS WITH WATER
SUBTITLE: ENGLISH

AKU DAN JIHAD, SEPERTI IKAN DAN AIR
SUBTITLE: BAHASA


No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...