photo mbs-1.gif  photo mbs-1.gif  photo mbs-1.gif
Agama (Islam) tidak mungkin tegak (jaya) kecuali dengan al-Kitab (Al-Qur'an), al-Mizan (timbangan keadilan) dan al-Hadid (kekuatan besi). Kitab adalah yang memberi petunjuk, sedangkan besilah yang menolongnya. Dengan al-Kitab, tegaklah ilmu dan agama. Dengan al-Mizan hak-hak harta dapat ditunaikan. Dan dengan al-Hadid hukum pidana Islam dapat ditegakkan.(Majmu al-Fatawa : 25/365)

Thursday, June 2, 2011

VICTORY OR SHAHAADA

ABU IBRAHEEM AL-ALMANI, STUDIO JUNDULLAH, ISLAMIC MOVEMENT UZBEKISTAN (IMU)


original video: SIEG ODER SHAHADA (VICTORY OR SHAHAADA) by STUDIO JUNDULLAH


[an interview series by STUDIO JUNDULLAH with ABU ADAM AL-MUJAHID & ABU IBRAHEEM AL-MUJAHID]


subtitle: ENGLISH
ARE WE STILL AFRAID TO CONDUCT JIHAD FII SABILILLAH AND FIND MARTYRDOM (SYAHID) FII SABILILLAH???

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...