photo mbs-1.gif  photo mbs-1.gif  photo mbs-1.gif
Agama (Islam) tidak mungkin tegak (jaya) kecuali dengan al-Kitab (Al-Qur'an), al-Mizan (timbangan keadilan) dan al-Hadid (kekuatan besi). Kitab adalah yang memberi petunjuk, sedangkan besilah yang menolongnya. Dengan al-Kitab, tegaklah ilmu dan agama. Dengan al-Mizan hak-hak harta dapat ditunaikan. Dan dengan al-Hadid hukum pidana Islam dapat ditegakkan.(Majmu al-Fatawa : 25/365)

Monday, July 18, 2011

HE CAME, SAW AND CONQUERED!

ABU SAFIYYA FROM GERMANY (ASY-SYAHID, INSYAALLAH), STUDIO JUNDULLAH, ISLAMIC MOVEMENT UZBEKISTAN (IMU)HE CAME, SAW AND CONQUERED!original video: ER KAM, SAH UND SIEGTE! (HE CAME, SAW AND CONQUERED) by STUDIO JUNDULLAH

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...