photo mbs-1.gif  photo mbs-1.gif  photo mbs-1.gif
Agama (Islam) tidak mungkin tegak (jaya) kecuali dengan al-Kitab (Al-Qur'an), al-Mizan (timbangan keadilan) dan al-Hadid (kekuatan besi). Kitab adalah yang memberi petunjuk, sedangkan besilah yang menolongnya. Dengan al-Kitab, tegaklah ilmu dan agama. Dengan al-Mizan hak-hak harta dapat ditunaikan. Dan dengan al-Hadid hukum pidana Islam dapat ditegakkan.(Majmu al-Fatawa : 25/365)

Thursday, September 22, 2011

LIFE AND TIMES OF KHATTAB (R.A)

SAMIR SALEH ABDULLAH AL-SUWAILEM/AMIR KHATTAB, SAIFUL ISLAM
(ASY-SYAHID, INSYAALLAH) (14 APRIL 1969 - 20 MARCH 2002)


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...