photo mbs-1.gif  photo mbs-1.gif  photo mbs-1.gif
Agama (Islam) tidak mungkin tegak (jaya) kecuali dengan al-Kitab (Al-Qur'an), al-Mizan (timbangan keadilan) dan al-Hadid (kekuatan besi). Kitab adalah yang memberi petunjuk, sedangkan besilah yang menolongnya. Dengan al-Kitab, tegaklah ilmu dan agama. Dengan al-Mizan hak-hak harta dapat ditunaikan. Dan dengan al-Hadid hukum pidana Islam dapat ditegakkan.(Majmu al-Fatawa : 25/365)

Thursday, September 22, 2011

LIFE AND TIMES OF KHATTAB (R.A)

SAMIR SALEH ABDULLAH AL-SUWAILEM/AMIR KHATTAB, SAIFUL ISLAM
(ASY-SYAHID, INSYAALLAH) (14 APRIL 1969 - 20 MARCH 2002)LIFE AND TIMES OF KHATTAB [part 1 of 11]LIFE AND TIMES OF KHATTAB [part 2 of 11]LIFE AND TIMES OF KHATTAB [part 3 of 11]


 LIFE AND TIMES OF KHATTAB [part 4 of 11] LIFE AND TIMES OF KHATTAB [part 5 of 11] LIFE AND TIMES OF KHATTAB [part 6 of 11]


LIFE AND TIMES OF KHATTAB [part 7 of 11]


LIFE AND TIMES OF KHATTAB [part 8 of 11]


LIFE AND TIMES OF KHATTAB [part 9 of 11]LIFE AND TIMES OF KHATTAB [part 10 of 11]LIFE AND TIMES OF KHATTAB [part 11 of 11]

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...