photo mbs-1.gif  photo mbs-1.gif  photo mbs-1.gif
Agama (Islam) tidak mungkin tegak (jaya) kecuali dengan al-Kitab (Al-Qur'an), al-Mizan (timbangan keadilan) dan al-Hadid (kekuatan besi). Kitab adalah yang memberi petunjuk, sedangkan besilah yang menolongnya. Dengan al-Kitab, tegaklah ilmu dan agama. Dengan al-Mizan hak-hak harta dapat ditunaikan. Dan dengan al-Hadid hukum pidana Islam dapat ditegakkan.(Majmu al-Fatawa : 25/365)

Monday, December 19, 2011

GLOBAL WARMING: THE WAY TO SAVE THE EARTH

ABU ABDULLAH USAMAH BIN LADIN (ASY-SYAHID, INSYAALLAH)AS-SABIILU AL-INQAAZA AL-ARDI (THE WAY TO SAVE THE EARTH)

THE WAY TO SAVE THE EARTH [part 1 of 2]

THE WAY TO SAVE THE EARTH [part 2 of 2]

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...