photo mbs-1.gif  photo mbs-1.gif  photo mbs-1.gif
Agama (Islam) tidak mungkin tegak (jaya) kecuali dengan al-Kitab (Al-Qur'an), al-Mizan (timbangan keadilan) dan al-Hadid (kekuatan besi). Kitab adalah yang memberi petunjuk, sedangkan besilah yang menolongnya. Dengan al-Kitab, tegaklah ilmu dan agama. Dengan al-Mizan hak-hak harta dapat ditunaikan. Dan dengan al-Hadid hukum pidana Islam dapat ditegakkan.(Majmu al-Fatawa : 25/365)

Monday, December 12, 2011

WHY DO WE WAGE JIHAD / MENGAPA KITA BERJIHAD

ABU SULAIMAN AL-UTAIBI, IRAQ (ASY-SYAHID, INSYAALLAH)


WHY  DO WE WAGE JIHAD / MENGAPA KITA BERJIHAD


[ENGLISH SUBTITLE]
WHY  DO WE WAGE JIHAD [part 1 of 2]

WHY  DO WE WAGE JIHAD [part 2 of 2][MALAY SUBTITLE]
MENGAPA KITA BERJIHAD [part 1 of 2]

MENGAPA KITA BERJIHAD [part 2 of 2]

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...