photo mbs-1.gif  photo mbs-1.gif  photo mbs-1.gif
Agama (Islam) tidak mungkin tegak (jaya) kecuali dengan al-Kitab (Al-Qur'an), al-Mizan (timbangan keadilan) dan al-Hadid (kekuatan besi). Kitab adalah yang memberi petunjuk, sedangkan besilah yang menolongnya. Dengan al-Kitab, tegaklah ilmu dan agama. Dengan al-Mizan hak-hak harta dapat ditunaikan. Dan dengan al-Hadid hukum pidana Islam dapat ditegakkan.(Majmu al-Fatawa : 25/365)

Thursday, January 26, 2012

DA'WAH: THE KEY TO CHANGE

HAMZA ANDREAS TZORTZIS
DA'WAH: THE KEY TO CHANGE by HAMZA ANDREAS TZORTZIS

SPEAKING AT THE IERA CONFERENCE - CHANGING THE WORLD THROUGH DA'WAH, 
16TH JANUARY 2011


DA'WAH: THE KEY TO CHANGE [part 1 of 3]

DA'WAH: THE KEY TO CHANGE [part 2 of 3]

DA'WAH: THE KEY TO CHANGE [part 3 of 3]

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...