photo mbs-1.gif  photo mbs-1.gif  photo mbs-1.gif
Agama (Islam) tidak mungkin tegak (jaya) kecuali dengan al-Kitab (Al-Qur'an), al-Mizan (timbangan keadilan) dan al-Hadid (kekuatan besi). Kitab adalah yang memberi petunjuk, sedangkan besilah yang menolongnya. Dengan al-Kitab, tegaklah ilmu dan agama. Dengan al-Mizan hak-hak harta dapat ditunaikan. Dan dengan al-Hadid hukum pidana Islam dapat ditegakkan.(Majmu al-Fatawa : 25/365)

Tuesday, January 24, 2012

I'M CHANGING THE WORLD THROUGH DA'WAH

ASHLEY CHIN @ MUSLIM BELAL


I'M CHANGING THE WORLD THROUGH DA'WAH by MUSLIM BELAL

SPEAKING AT THE IERA CONFERENCE - CHANGING THE WORLD THROUGH DA'WAH, 
16TH JANUARY 2011


I'M CHANGING THE WORLD THROUGH DA'WAH [part 1 of 2]

I'M CHANGING THE WORLD THROUGH DA'WAH [part 2 of 2]

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...