photo mbs-1.gif  photo mbs-1.gif  photo mbs-1.gif
Agama (Islam) tidak mungkin tegak (jaya) kecuali dengan al-Kitab (Al-Qur'an), al-Mizan (timbangan keadilan) dan al-Hadid (kekuatan besi). Kitab adalah yang memberi petunjuk, sedangkan besilah yang menolongnya. Dengan al-Kitab, tegaklah ilmu dan agama. Dengan al-Mizan hak-hak harta dapat ditunaikan. Dan dengan al-Hadid hukum pidana Islam dapat ditegakkan.(Majmu al-Fatawa : 25/365)

Friday, February 24, 2012

MESSAGE TO MUSLIM UMMAH AT PROTEST FOR SYRIA [SYDNEY, 2012]

THIS IS THE SPEECH GIVEN BY HASAN, A SEVEN YEAR OLD CHILD, AT THE MUSLIM COMMUNITY PROTEST FOR SYRIA HELD ON JAN 21, 2012 AT PAUL KEATING PARK, BANKSTOWN, SYDNEY, AUSTRALIA.

Friday, February 3, 2012

THE RETURN OF CRUSADERS

THE RETURN OF CRUSADERS / KEMBALINYA TENTERA SALIB

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...