photo mbs-1.gif  photo mbs-1.gif  photo mbs-1.gif
Agama (Islam) tidak mungkin tegak (jaya) kecuali dengan al-Kitab (Al-Qur'an), al-Mizan (timbangan keadilan) dan al-Hadid (kekuatan besi). Kitab adalah yang memberi petunjuk, sedangkan besilah yang menolongnya. Dengan al-Kitab, tegaklah ilmu dan agama. Dengan al-Mizan hak-hak harta dapat ditunaikan. Dan dengan al-Hadid hukum pidana Islam dapat ditegakkan.(Majmu al-Fatawa : 25/365)

Friday, February 24, 2012

MESSAGE TO MUSLIM UMMAH AT PROTEST FOR SYRIA [SYDNEY, 2012]

THIS IS THE SPEECH GIVEN BY HASAN, A SEVEN YEAR OLD CHILD, AT THE MUSLIM COMMUNITY PROTEST FOR SYRIA HELD ON JAN 21, 2012 AT PAUL KEATING PARK, BANKSTOWN, SYDNEY, AUSTRALIA.
HASAN: MESSAGE TO MUSLIM UMMAH AT PROTEST FOR SYRIA [SYDNEY, 2012] 


No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...