photo mbs-1.gif  photo mbs-1.gif  photo mbs-1.gif
Agama (Islam) tidak mungkin tegak (jaya) kecuali dengan al-Kitab (Al-Qur'an), al-Mizan (timbangan keadilan) dan al-Hadid (kekuatan besi). Kitab adalah yang memberi petunjuk, sedangkan besilah yang menolongnya. Dengan al-Kitab, tegaklah ilmu dan agama. Dengan al-Mizan hak-hak harta dapat ditunaikan. Dan dengan al-Hadid hukum pidana Islam dapat ditegakkan.(Majmu al-Fatawa : 25/365)

Tuesday, May 29, 2012

الشهيد هو من كتب ميثاق حماس

UMMU MUHAMMAD (SAMIRAH AWATIILAH) AZ-ZAUJAH SHEIKH 'ABDULLAH 'AZZAM (ASY-SYAHID, INSYAALLAH)

Monday, May 28, 2012

BY THE LORD OF THE KABA, I HAVE SUCCEEDED!

ABDUR RAHMAN BIN MAHDI / ABU OBAIDA IBN AL-JARRAH, KHALED AL-DHAYYANI / SHAMEL AL-SANAANI (ASY-SYAHID, INSYAALLAH)

SEKUMPULAN KECIL


24 NOVEMBER 1989: SHEIKH 'ABDULLAH 'AZZAM (ASY-SYAHID, INSYAALLAH)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...