photo mbs-1.gif  photo mbs-1.gif  photo mbs-1.gif
Agama (Islam) tidak mungkin tegak (jaya) kecuali dengan al-Kitab (Al-Qur'an), al-Mizan (timbangan keadilan) dan al-Hadid (kekuatan besi). Kitab adalah yang memberi petunjuk, sedangkan besilah yang menolongnya. Dengan al-Kitab, tegaklah ilmu dan agama. Dengan al-Mizan hak-hak harta dapat ditunaikan. Dan dengan al-Hadid hukum pidana Islam dapat ditegakkan.(Majmu al-Fatawa : 25/365)

Monday, May 28, 2012

SEKUMPULAN KECIL


24 NOVEMBER 1989: SHEIKH 'ABDULLAH 'AZZAM (ASY-SYAHID, INSYAALLAH)
“SEKUMPULAN KECIL. MEREKALAH YANG MENERUSKAN CITA-CITA UMMAH ISLAM INI. DAN SEKUMPULAN YANG LEBIH KECIL LAGI DARI KUMPULAN KECIL INI. MEREKALAH YANG MENGORBANKAN KEINGINAN KEDUNIAAN PERIBADI MEREKA DEMI UNTUK BERTINDAK DALAM USAHA MEMENUHI CITA-CITA TERSEBUT. DAN SEKUMPULAN YANG LEBIH KECIL DARI KUMPULAN ELIT INI. MEREKALAH YANG MENGORBANKAN JIWA DAN DARAH MEREKA DEMI MENDAPATKAN KEJAYAAN UNTUK CITA-CITA DAN KEYAKINAN INI. MAKA, MEREKA ADALAH SEKUMPULAN KECIL DARI SEKUMPULAN KECIL DARI SEKUMPULAN KECIL.” 

[ASY-SYAHID SHEIKH 'ABDULLAH 'AZZAM]


No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...