photo mbs-1.gif  photo mbs-1.gif  photo mbs-1.gif
Agama (Islam) tidak mungkin tegak (jaya) kecuali dengan al-Kitab (Al-Qur'an), al-Mizan (timbangan keadilan) dan al-Hadid (kekuatan besi). Kitab adalah yang memberi petunjuk, sedangkan besilah yang menolongnya. Dengan al-Kitab, tegaklah ilmu dan agama. Dengan al-Mizan hak-hak harta dapat ditunaikan. Dan dengan al-Hadid hukum pidana Islam dapat ditegakkan.(Majmu al-Fatawa : 25/365)

Saturday, July 14, 2012

THE ISLAMIC STATE WILL REMAIN SAFE

DAULATA IRAQ AL-ISLAMIYYAH


THE ISLAMIC STATE WILL REMAIN SAFE
BY SHEIKH AL MUJAHID ABU MUHAMMED AL-'ADNANI, THE OFFICIAL SPOKESMAN OF THE ISLAMIC STATE OF IRAQ

THE ISLAMIC STATE WILL REMAIN SAFE


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


MENGENAL DAULAH (NEGARA) ISLAM IRAKDAULAH (NEGARA) ISLAM IRAK DIPROKLAMIRKAN PADA TANGGAL 13 OKTOBER 2006, DENGAN SYEKH ABU UMAR AL-BAGHDADY RAHIMAHULLAH SEBAGAI AMIRUL MU’MINI PERTAMANYA. DEKLARASI DAULAH ISLAM IRAK DIPUBLIKASIKAN SECARA LUAS MELALUI SEBUAH VIDEO.

TERBENTUKNYA DAULAH ISLAM IRAK DIAWALI DENGAN DIBENTUKNYA MAJELIS SYURA MUJAHIDIN PADA TANGGAL 15 AGUSTUS 2005, DENGAN TUJUAN AWAL UNTUK MENYATUKAN LANGKAH DALAM MENGHADAPI TERORIS AMERIKA.

SAAT ITU, MAJELIS SYURO TERDIRI DARI LIMA JAMA’AH JIHAD YANG BERBEDA DENGAN DIPELOPORI OLEH JAMA’AH JIHAD AL QAEDA DI IRAK, LALU DIIKUTI OLEH JAISY ATH-THAIFAH AL-MASHURAH, JAISY AHLUS SUNNAH WAL JAMA’AH, SARAYA ANSHARU TAUHID, SARAYA AL-GHURABA, BERGABUNG JUGA DI DALAMNYA JAMA’AH KATA’IB AL-AHWAL, SARAYA JIHAD AL-ISLAMI, DAN KATA’IB AL-MURABITHIN. PEMBENTUKAN MAJELIS SYURA YANG PERTAMA INI DIKETUAI OLEH SYEKH ABDULLAH RASYID AL-BAGHDADY.

MAJELIS SYURA KETIKA ITU SUDAH BERGERAK MEMIMPIN BANYAK PERTEMPURAN, DEMIKIAN JUGA MEMBANGUN TANSIQ (KERJA SAMA) DENGAN JAMA’AH LAIN YANG SAMA-SAMA MENGHADAPI AMERIKA, DENGAN TUJUAN AGAR TERJADINYA KESERAGAMAN DALAM MENGHADAPI MUSUH.

SELANJUTNYA PADA TANGGAL 12 OKTOBER 2006 MAJELIS SYURA MUJAHIDIN MEMBUAT HILFUL MUTHIBIN (PERSERIKATAN) YANG MENYATUKAN ANTARA MAJELIS SYURA MUJAHIDIN DENGAN JAISY AL-FATIHIN, JUNDU ASH-SHAHABAH DAN ANSHARU ATH-TAUHID WA AS SUNNAH, JUGA DENGAN BANYAK TOKOH MASYARAKAT YANG SIMPATI PADA MUJAHIDIN, HINGGA AKHIRNYA DI TANGGAL 13 OKTOBER 2006 LAHIRLAH DAULAH ISLAM IRAK.

KINI, SUDAH LEBIH DARI LIMA TAHUN, ALHAMDULILLAH, DAULAH ISLAM IRAK TETAP BERDIRI DAN SEMAKIN KUAT EKSISTENSINYA. MELALUI DEPARTEMEN INFORMASI DAULAH ISLAM IRAK, DEPARTEMEN MEDIA INFORMASI AL FURQON, BARU-BARU INI MENGELUARKAN SEBUAH VIDEO UNTUK MEMPERINGATI 5 TAHUN DAULAH ISLAM IRAK.

SEMENTARA ITU, AMERIKA DI AKHIR TAHUN 2011, MULAI MENYERAHKAN MARKAS MILITERNYA DAN MEMPERSIAPKAN PENARIKAN SELURUH TENTARA KAFIRNYA DARI IRAK. PERAK IRAK YANG SUDAH BERJALAN LEBIH DARI 8 TAHUN TERSEBUT NAMPAKNYA TELAH MEMBUAT AMERIKA KEWALAHAN DAN BERMAKSUD MENINGGALKAN NEGERI TERSEBUT DAN SEMAKIN MEMPERKUAT POSISI DAULAH ISLAM IRAK, ALHAMDULILLAH![M FACHRY/AL-MUSTAQBAL]1 comment:

  1. SYAIKH ABU UMAR AL BAGHDADI DAN ABU HAMZAH AL MUHAJIR (RAHIMAHUMULLAH) TELAH SYAHID, INSYAALLAH)

    MAJELIS SYURA DAULAH ISLAM IRAQ MENCAPAI KESEPAKAN UNTUK MENGANGKAT SYAIKH MUJAHID ABU BAKAR AL BAGHDADI AL HUSAINIY AL QURASYIY SEBAGAI AMIRUL MUKMININ DAULAH ISLAM IRAQ, SEKALIGUS MENGANGKAT SYAIKH MUJAHID ABU ABDILLAH AL HASANIY AL QURASYIY SEBAGAI PERDANA MENTRI SEKALIGUS SEBAGAI WAKIL AMIR.

    ALLAHU AKHBAR!!!

    ReplyDelete

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...