photo mbs-1.gif  photo mbs-1.gif  photo mbs-1.gif
Agama (Islam) tidak mungkin tegak (jaya) kecuali dengan al-Kitab (Al-Qur'an), al-Mizan (timbangan keadilan) dan al-Hadid (kekuatan besi). Kitab adalah yang memberi petunjuk, sedangkan besilah yang menolongnya. Dengan al-Kitab, tegaklah ilmu dan agama. Dengan al-Mizan hak-hak harta dapat ditunaikan. Dan dengan al-Hadid hukum pidana Islam dapat ditegakkan.(Majmu al-Fatawa : 25/365)

Wednesday, August 15, 2012

Monday, August 13, 2012

Thursday, August 9, 2012

ADZKAR MUJAHIDIN

SHEIKH 'ABDULLAH 'AZZAM (ASY-SYAHID, INSYAALLAH)

Wednesday, August 8, 2012

Sunday, August 5, 2012

TO THE MUSLIMS OF THE ISLAMIC WILAYAHS

TO THE MUSLIMS OF THE ISLAMIC WILAYAHS BY SHEIKH MUKHTAR ABI AL-ZUBAIR, AMIR OF THE HARAKAT AL-SHABAAB AL-MUJAHIDEEN

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...