photo mbs-1.gif  photo mbs-1.gif  photo mbs-1.gif
Agama (Islam) tidak mungkin tegak (jaya) kecuali dengan al-Kitab (Al-Qur'an), al-Mizan (timbangan keadilan) dan al-Hadid (kekuatan besi). Kitab adalah yang memberi petunjuk, sedangkan besilah yang menolongnya. Dengan al-Kitab, tegaklah ilmu dan agama. Dengan al-Mizan hak-hak harta dapat ditunaikan. Dan dengan al-Hadid hukum pidana Islam dapat ditegakkan.(Majmu al-Fatawa : 25/365)

Tuesday, September 25, 2012

JOIN THE CARAVAN

JOIN THE CARAVAN
IN SUPPORT OF THE LIONS OF AL-QAIDA IN THE ISLAMIC MAGHREB

Saturday, September 15, 2012

Thursday, September 13, 2012

THE PRAY OF EID IN REGION LOWER SHABELLE IN SOMALIA

THE PRAY OF EID IN REGION LOWER SHABELLE IN SOMALIA / SOLAT IDUL FITRI DI BAGIAN BAWAH KAWASAN SHABELLE DI SOMALIA

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...