photo mbs-1.gif  photo mbs-1.gif  photo mbs-1.gif
Agama (Islam) tidak mungkin tegak (jaya) kecuali dengan al-Kitab (Al-Qur'an), al-Mizan (timbangan keadilan) dan al-Hadid (kekuatan besi). Kitab adalah yang memberi petunjuk, sedangkan besilah yang menolongnya. Dengan al-Kitab, tegaklah ilmu dan agama. Dengan al-Mizan hak-hak harta dapat ditunaikan. Dan dengan al-Hadid hukum pidana Islam dapat ditegakkan.(Majmu al-Fatawa : 25/365)

Thursday, September 13, 2012

THE PRAY OF EID IN REGION LOWER SHABELLE IN SOMALIA

THE PRAY OF EID IN REGION LOWER SHABELLE IN SOMALIA / SOLAT IDUL FITRI DI BAGIAN BAWAH KAWASAN SHABELLE DI SOMALIA


No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...