photo mbs-1.gif  photo mbs-1.gif  photo mbs-1.gif
Agama (Islam) tidak mungkin tegak (jaya) kecuali dengan al-Kitab (Al-Qur'an), al-Mizan (timbangan keadilan) dan al-Hadid (kekuatan besi). Kitab adalah yang memberi petunjuk, sedangkan besilah yang menolongnya. Dengan al-Kitab, tegaklah ilmu dan agama. Dengan al-Mizan hak-hak harta dapat ditunaikan. Dan dengan al-Hadid hukum pidana Islam dapat ditegakkan.(Majmu al-Fatawa : 25/365)

Sunday, December 16, 2012

[EXCLUSIVE] LAMMA ATAYTU

[LAMMA ATAYTU] لما أتيت - إهداء للشهداء

Sunday, December 9, 2012

TILAS ILMU DI NEGERI JIHAD

SHEIKH ABU 'UMAR AS-SAIF / MUHAMMAD BIN ABDULLAH BIN SAIF AT-TAMIMI (ASY-SYAHID, INSYAALLAH)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...