photo mbs-1.gif  photo mbs-1.gif  photo mbs-1.gif
Agama (Islam) tidak mungkin tegak (jaya) kecuali dengan al-Kitab (Al-Qur'an), al-Mizan (timbangan keadilan) dan al-Hadid (kekuatan besi). Kitab adalah yang memberi petunjuk, sedangkan besilah yang menolongnya. Dengan al-Kitab, tegaklah ilmu dan agama. Dengan al-Mizan hak-hak harta dapat ditunaikan. Dan dengan al-Hadid hukum pidana Islam dapat ditegakkan.(Majmu al-Fatawa : 25/365)

Thursday, October 24, 2013

Thursday, October 3, 2013

ISIS: FOTO-FOTO DARI GHOUTAH DAMSYIK (AREA) (2)

 [AMEF] [AL-BUSYRO] [AL-I'TISAAM MEDIA] FOTO-FOTO DARI GHOUTAH DAMSYIK (AREA) (2) DI DAULAH ISLAM IRAK DAN AL-SYAM

ISIS: FOTO KEGIATAN KANTOR ADVOKASI DI RAQQAH

 FOTO KEGIATAN KANTOR ADVOKASI DI RAQQAH

صيادو النصيرية اللئام في الدولة الإسلامية في العراق والشام

صيادو النصيرية اللئام في الدولة الإسلامية في العراق والشام

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...