photo mbs-1.gif  photo mbs-1.gif  photo mbs-1.gif
Agama (Islam) tidak mungkin tegak (jaya) kecuali dengan al-Kitab (Al-Qur'an), al-Mizan (timbangan keadilan) dan al-Hadid (kekuatan besi). Kitab adalah yang memberi petunjuk, sedangkan besilah yang menolongnya. Dengan al-Kitab, tegaklah ilmu dan agama. Dengan al-Mizan hak-hak harta dapat ditunaikan. Dan dengan al-Hadid hukum pidana Islam dapat ditegakkan.(Majmu al-Fatawa : 25/365)

Thursday, October 3, 2013

ISIS: FOTO-FOTO DARI GHOUTAH DAMSYIK (AREA) (2)

 [AMEF] [AL-BUSYRO] [AL-I'TISAAM MEDIA] FOTO-FOTO DARI GHOUTAH DAMSYIK (AREA) (2) DI DAULAH ISLAM IRAK DAN AL-SYAM
بسم الله الرحمن الرحيم


مؤسسة الإعتصام للإنتاج الإعلامي


تقدم


صور من غوطة دمشق 2

في

الدولة الإسلامية في العراق والشام
No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...