photo mbs-1.gif  photo mbs-1.gif  photo mbs-1.gif
Agama (Islam) tidak mungkin tegak (jaya) kecuali dengan al-Kitab (Al-Qur'an), al-Mizan (timbangan keadilan) dan al-Hadid (kekuatan besi). Kitab adalah yang memberi petunjuk, sedangkan besilah yang menolongnya. Dengan al-Kitab, tegaklah ilmu dan agama. Dengan al-Mizan hak-hak harta dapat ditunaikan. Dan dengan al-Hadid hukum pidana Islam dapat ditegakkan.(Majmu al-Fatawa : 25/365)

Thursday, October 3, 2013

ISIS: FOTO KEGIATAN KANTOR ADVOKASI DI RAQQAH

 FOTO KEGIATAN KANTOR ADVOKASI DI RAQQAH

PANEL SERUAN BERJIHAD FII SABIILILLAH

INI LAINNYA

INI LAINNYA

UNTUK MUSLIMAH


INI LAINNYA

INI LAINNYA

JIHAD KAMI ADALAH JIHAD GLOBAL, DAN KAMI BERTUJUAN UNTUK MEMBEBASKAN MUSLIM SELURUH DUNIA DAN MELENYAPKAN HURU-HARA, PENINDASAN DAN KEKACAUAN, DAN MEMBANGUNKAN SISTEM SHARIAH DI SELURUH PELOSOK DUNIA.

KAMI MAHUKAN PERATURAN ALLAH DI ATAS TANAH MILIK ALLAH."

[MULAH NADHIR AHMAD]

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...