photo mbs-1.gif  photo mbs-1.gif  photo mbs-1.gif
Agama (Islam) tidak mungkin tegak (jaya) kecuali dengan al-Kitab (Al-Qur'an), al-Mizan (timbangan keadilan) dan al-Hadid (kekuatan besi). Kitab adalah yang memberi petunjuk, sedangkan besilah yang menolongnya. Dengan al-Kitab, tegaklah ilmu dan agama. Dengan al-Mizan hak-hak harta dapat ditunaikan. Dan dengan al-Hadid hukum pidana Islam dapat ditegakkan.(Majmu al-Fatawa : 25/365)

Saturday, November 9, 2013

Tuesday, November 5, 2013

Sunday, November 3, 2013

Saturday, November 2, 2013

FOTO-FOTO DARI KEM LATIHAN AL-ZARQAAWI & KEM LATIHAN ANAK-ANAK AL-ZARQAAWI, ISIS

 AL-I'TISAAM MEDIA :: MENGHADIRKAN :: FOTO-FOTO DARI GHOUTAH, DAMSYIK (3) DI DAULAH ISLAM IRAQ DAN AL-SHAAM (ISIS) :: KEM LATIHAN AL-ZARQAAWI & KEM LATIHAN ANAK-ANAK AL-ZARQAAWI

VIDEO PERTAMA YANG DIRILIS OLEH ANSAR AT-TAWHID DI TANAH INDIA : USUD AL-HIND (SINGA-SINGA INDIA)

VIDEO PERTAMA YANG DIRILIS OLEH ANSAR AT-TAWHID DI TANAH INDIA : USUD AL-HIND (SINGA-SINGA INDIA)
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...