photo mbs-1.gif  photo mbs-1.gif  photo mbs-1.gif
Agama (Islam) tidak mungkin tegak (jaya) kecuali dengan al-Kitab (Al-Qur'an), al-Mizan (timbangan keadilan) dan al-Hadid (kekuatan besi). Kitab adalah yang memberi petunjuk, sedangkan besilah yang menolongnya. Dengan al-Kitab, tegaklah ilmu dan agama. Dengan al-Mizan hak-hak harta dapat ditunaikan. Dan dengan al-Hadid hukum pidana Islam dapat ditegakkan.(Majmu al-Fatawa : 25/365)

Saturday, November 9, 2013

ISLAM ADALAH AGAMA KAMI

DAULAH ISLAM IRAQ & AL-SHAM


ISLAM ADALAH AGAMA KAMI

Islam adalah agama kami yang akan kekal selamanya 
dan seluruh dunia ini adalah rumah kami
Mentauhidkan Allah adalah satu-satunya cahaya kami
Kami menyiapkan jiwa-jiwa kami untuknya dihabiskan
Islam adalah agama kami yang akan kekal selamanya 
dan seluruh dunia ini adalah rumah kami
Mentauhidkan Allah adalah satu-satunya cahaya kami
Kami menyiapkan jiwa-jiwa kami untuknya dihabiskan

Alam semesta pasti akan lenyap,
Tapi martabat kami tidak akan pudar dengan waktu
Ia telah dibina di tanah Masjid-Masjid kami
Dan Masjid yang pertama adalah Kaabah

Ia adalah rumah yang pertama kami pertahankan dengan jiwa kami,
Dan balasannya ia melindungi kami
Dan pada hari-hari dimana bendera Islam,
Adalah bendera kemuliaan untuk agama kita

Ia adalah rumah yang pertama kami pertahankan dengan jiwa kami
Dan balasannya ia melindungi kami
Dan pada hari-hari dimana bendera Islam,
Adalah bendera kemuliaan untuk agama kita
Bendera kemuliaan untuk agama kita
Bendera kemuliaan untuk agama kita

Islam adalah agama kami yang akan kekal selamanya 
dan seluruh dunia ini adalah rumah kami
Mentauhidkan Allah adalah satu-satunya cahaya kami
Kami menyiapkan jiwa-jiwa kami untuknya dihabiskan
Islam adalah agama kami yang akan kekal selamanya 
dan seluruh dunia ini adalah rumah kami
Mentauhidkan Allah adalah satu-satunya cahaya kami
Kami menyiapkan jiwa-jiwa kami untuknya dihabiskan

Alam semesta pasti akan lenyap,
Tapi martabat kami tidak akan pudar dengan waktu
Ia telah dibina di tanah Masjid-Masjid kami
Dan Masjid yang pertama adalah Kaabah

Katakanlah kepada langit alam semesta ini 
kami mencapai bintang dengan kemenangan kami
Dan Azan umat Islam datang dari itu,
di barat kesan dari tindakan kita
Katakanlah kepada langit alam semesta ini 
kami mencapai bintang dengan kemenangan kami
Dan Azan umat Islam datang dari itu,
di barat kesan dari tindakan kita
di barat kesan dari tindakan kita
di barat kesan dari tindakan kita

Islam adalah agama kami yang akan kekal selamanya 
dan seluruh dunia ini adalah rumah kami
Mentauhidkan Allah adalah satu-satunya cahaya kami
Kami menyiapkan jiwa-jiwa kami untuknya dihabiskan
Islam adalah agama kami yang akan kekal selamanya 
dan seluruh dunia ini adalah rumah kami
Mentauhidkan Allah adalah satu-satunya cahaya kami
Kami menyiapkan jiwa-jiwa kami untuknya dihabiskan

Alam semesta pasti akan lenyap,
Tapi martabat kami tidak akan pudar dengan waktu
Ia telah dibina di tanah Masjid-Masjid kami
Dan Masjid yang pertama adalah Kaabah

Wahai tanah yang bercahaya dari dua Masjid Suci,
dan kelahiran agama kita (Syariah)
Taman Islam dan pohonnya yang hebat,
di tanah yang disirami dengan darah kami
Wahai tanah yang bercahaya dari dua Masjid Suci,
dan kelahiran agama kita (Syariah)
Taman Islam dan pohonnya yang hebat,
di tanah yang disirami dengan darah kami
di tanah yang disirami dengan darah kami
di tanah yang disirami dengan darah kami

Islam adalah agama kami yang akan kekal selamanya 
dan seluruh dunia ini adalah rumah kami
Mentauhidkan Allah adalah satu-satunya cahaya kami
Kami menyiapkan jiwa-jiwa kami untuknya dihabiskan
Islam adalah agama kami yang akan kekal selamanya 
dan seluruh dunia ini adalah rumah kami
Mentauhidkan Allah adalah satu-satunya cahaya kami
Kami menyiapkan jiwa-jiwa kami untuknya dihabiskan

Alam semesta pasti akan lenyap,
Tapi martabat kami tidak akan pudar dengan waktu
Ia telah dibina di tanah Masjid-Masjid kami
Dan Masjid yang pertama adalah Kaabah

Dan Muhammad (SAW) adalah pemimpin bahtera,
Memimpin jalan bagi kami untuk menang
Ianya adalah nama Muhammad yang merupakan "panduan",
semangat kepada harapan untuk kebangkitan kami (kelahiran semula)
Dan Muhammad (SAW) adalah pemimpin bahtera,
Memimpin jalan bagi kami untuk menang
Ianya adalah nama Muhammad yang merupakan "panduan",
semangat kepada harapan untuk kebangkitan kami (kelahiran semula)

Dan Muhammad (SAW) adalah pemimpin bahtera,
Memimpin jalan bagi kami untuk menang
Ianya adalah nama Muhammad yang merupakan "panduan",
semangat kepada harapan untuk kebangkitan kami (kelahiran semula)
Dan Muhammad (SAW) adalah pemimpin bahtera,
Memimpin jalan bagi kami untuk menang
Ianya adalah nama Muhammad yang merupakan "panduan",
semangat kepada harapan untuk kebangkitan kami (kelahiran semula)
semangat kepada harapan untuk kebangkitan kami (kelahiran semula).

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...