photo mbs-1.gif  photo mbs-1.gif  photo mbs-1.gif
Agama (Islam) tidak mungkin tegak (jaya) kecuali dengan al-Kitab (Al-Qur'an), al-Mizan (timbangan keadilan) dan al-Hadid (kekuatan besi). Kitab adalah yang memberi petunjuk, sedangkan besilah yang menolongnya. Dengan al-Kitab, tegaklah ilmu dan agama. Dengan al-Mizan hak-hak harta dapat ditunaikan. Dan dengan al-Hadid hukum pidana Islam dapat ditegakkan.(Majmu al-Fatawa : 25/365)

Tuesday, November 5, 2013

NASHEED: TANAH DI ANTARA DUA SUNGAI (IRAQ)

NASHEED: TANAH DI ANTARA DUA SUNGAI (IRAQ)

TANAH DI ANTARA DUA SUNGAI (IRAQ)

Suara Islam bangkit dari tanah di antara dua sungai (Iraq)
Negara Islam akan terus bertahan meskipun kebencian musuh-musuh
Tanah di antara dua sungai (Iraq) timbulnya suara Islam
Negara Islam akan terus bertahan meskipun kebencian musuh-musuh

Sudah lima tahun ujian dan ketabahan
Bagaimana kami menangkap mereka, saat kami menyeberangi perbatasan?
Tanah di antara dua sungai (Iraq) timbulnya suara Islam
Negara Islam akan terus bertahan meskipun kebencian musuh-musuh

Bagaimana kami memisahkan kepala dari bahu mereka, seperti kami mencairkan besi (operasi syahid)
Berapa banyak jiwa yang kami berikan, berapa banyak kami tewas sebagai syahid
Tanah di antara dua sungai (Iraq) timbulnya suara Islam
Negara Islam akan terus bertahan meskipun kebencian musuh-musuh

Ketika kami pergi ke medan tempur, fajar hitam turun dari orang-orang yang diperingatkan
Kami datang untuk menyembelih, untuk menyingkirkan orang-orang kafir terkutuk
Kami membawa al-Qur'an, menegakkan agama Tauhid
Mengikuti telunjuk Nabi (SAW) dan para sahabat yang mulia

Suara Islam bangkit dari tanah di antara dua sungai (Iraq)
Negara Islam akan terus bertahan meskipun kebencian musuh-musuh
Suara Islam bangkit dari tanah di antara dua sungai (Iraq)
Negara Islam akan terus bertahan meskipun kebencian musuh-musuh
Suara Islam bangkit dari tanah di antara dua sungai (Iraq)
Negara Islam akan terus bertahan meskipun kebencian musuh-musuh.

1 comment:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...