photo mbs-1.gif  photo mbs-1.gif  photo mbs-1.gif
Agama (Islam) tidak mungkin tegak (jaya) kecuali dengan al-Kitab (Al-Qur'an), al-Mizan (timbangan keadilan) dan al-Hadid (kekuatan besi). Kitab adalah yang memberi petunjuk, sedangkan besilah yang menolongnya. Dengan al-Kitab, tegaklah ilmu dan agama. Dengan al-Mizan hak-hak harta dapat ditunaikan. Dan dengan al-Hadid hukum pidana Islam dapat ditegakkan.(Majmu al-Fatawa : 25/365)

Saturday, April 26, 2014

MEREKA TELAH DATANG WAHAI AL-AQSA!

ANSAR AL-SHARIAH, YAMAN


MEREKA TELAH DATANG WAHAI AL-AQSA!
Kami sampaikan pada saudara kami di Palestina:

Sungguh darah anak-anak kalian adalah darah anak kami dan darah kalian adalah darah kami.
Darah dibalas dengan darah dan kehancuran dibalas dengan kehancuran.

Kami bersaksi pada Allah Yang Maha Perkasa, bahwa kami tidak akan menelantarkan kalian,
hingga kita meraih kemenangan
atau kami merasakan apa yang telah dialami Hamzah bin Abdul Mutholib rodhiallahu 'anhu.

Kami sampaikan kabar gembira untuk kalian, bahwa 'Pertolongan Islam' telah datang,
dan 'Pertolongan dari Yaman' sedang bergerak, atas kehendak Allah Yang Maha Esa.


Kabar gembira wahai Ummah Islam!
Sungguh kami akan menyaksikan fajar (kemenangan)
Bersama para pemuda yang melantunkan pujian
Datangnya gelombang besar kebangkitan Islam

Kabar gembira wahai Ummah Islam!
Sungguh kami akan menyaksikan fajar (kemenangan)
Bersama para pemuda yang melantunkan pujian
Datangnya gelombang besar kebangkitan Islam

Dengan izin Allah akan datang
Lompatan yang mendatangkan kemenangan
Lompatan agung bagi sebuah generasi
Yang memenuhi alam dengan dzikir

Mereka selalu membaca al-Quran
Dengan khusyu' dalam kesendirian dan terang-terangan
Mereka bawa syi'ar Diin ini
Lalu mereka tinggikan darjat Diin ini
Sehingga Allah anugerahkan pada mereka tawfiq,
Kelurusan dan pahala

Kabar gembira wahai Ummah Islam!
Sungguh kami akan menyaksikan fajar (kemenangan)
Bersama para pemuda yang melantunkan pujian
Datangnya gelombang besar kebangkitan Islam

Kabar gembira wahai Ummah Islam!
Sungguh kami akan menyaksikan fajar (kemenangan)
Bersama para pemuda yang melantunkan pujian
Datangnya gelombang besar kebangkitan Islam.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...