photo mbs-1.gif  photo mbs-1.gif  photo mbs-1.gif
Agama (Islam) tidak mungkin tegak (jaya) kecuali dengan al-Kitab (Al-Qur'an), al-Mizan (timbangan keadilan) dan al-Hadid (kekuatan besi). Kitab adalah yang memberi petunjuk, sedangkan besilah yang menolongnya. Dengan al-Kitab, tegaklah ilmu dan agama. Dengan al-Mizan hak-hak harta dapat ditunaikan. Dan dengan al-Hadid hukum pidana Islam dapat ditegakkan.(Majmu al-Fatawa : 25/365)

Sunday, May 18, 2014

AYUH, LELAKI HARI ESOK

AQIM

[AL-ANDALUS] [AMEF]

Dari Video
Bergabunglah Dengan Kafilah
(Dukungan Kepada Singa-Singa Islamik Magrib)AYUH, LELAKI HARI ESOK

"Ia adalah satu kewajipan setiap individu Muslim di bumi untuk mengangkat senjata
dan bangun menentang tirani di bumi.
Jika engkau tidak mengangkat senjata di sini, pikullah ia di sana.
Jika engkau tidak berperang di sini, maka dia katakan berperang di sana.
Tidak ada alasan bagi sesiapa pun.
Seperti yang diriwayatkan oleh Abu Talhah (r.a):
" Allah tidak mendengar alasan dari siapa pun "."

[Asy-Syahid Syeikh Al-Mujahid Dr. Abdullah Yusuf Azzam (r.h.)]


Ayuh, lelaki hari esok
Ayuh cepat dengan tanganmu dalam tanganku.
Mari kita berarak pantas kapada pencarian kemormatan.
Ayuh, lelaki hari esok
Ayuh cepat dengan tanganmu dalam tanganku.
Mari kita berarak pantas kapada pencarian kemormatan.
Ayuh, lelaki hari esok
Ayuh cepat dengan tanganmu dalam tanganku.
Mari kita berarak pantas kapada pencarian kemormatan.

Kepada kemuliaan, marilah kita pergi dan tidak menghinakan diri.
Kami mencari bantuan Allah pada perarakan kami kepada kemulian.
Kepada kemuliaan, marilah kita pergi dan tidak menghinakan diri.
Kami meminta pertolongan Allah pada perarakan kami kepada kemulian.

Kami meminta pertolongan Allah untuk perkembangan kami dalam agama dan pengetahuan.
Kami membangunkan kehidupan, dan kami benar dalam usaha kami untuk diselamatkan oleh kebenaran.
Dengan kebenaran kami akan menakluki antara manusia dipandu kepada Tuhan kami.
Dengan kebenaran kami akan menakluki antara manusia dipandu kepada Tuhan kami.

Tabah sepanjang jalan, kami tidak akan berpaling.
Ini adalah janji dan sumpah kami.
Tabah sepanjang jalan, kami tidak akan berpaling.
Ini adalah janji dan sumpah kami.
Ini adalah janji dan sumpah kami.
Ini adalah janji dan sumpah kami.

Ayuh, lelaki hari esok
Ayuh cepat dengan tanganmu dalam tanganku.
Mari kita berarak pantas kapada pencarian kemormatan.
Ayuh, lelaki hari esok
Ayuh cepat dengan tanganmu dalam tanganku.
Mari kita berarak pantas kapada pencarian kemormatan.
Ayuh, lelaki hari esok
Ayuh cepat dengan tanganmu dalam tanganku.
Mari kita berarak pantas kapada pencarian kemormatan.
Ayuh, lelaki hari esok
Ayuh cepat dengan tanganmu dalam tanganku.
Mari kita berarak pantas kapada pencarian kemormatan.

Kami akan melenyapkan kegelapan dan menghauskan rantai-rantai.
Kami akan penuhi  kewujudan ini dengan cahaya.
Kami akan melenyapkan kegelapan dan menghauskan rantai-rantai.
Kami akan penuhi  kewujudan ini dengan cahaya.

Penaklukan-penaklukan mengembirakan, di mana cucu Tariq dan Ibnu Al-Walid telah bina atas jalan mereka.

Dengan Al-Qur'an kami sebagai perlembagaan kami akan dipimpin dengan benar.
Kami akan naik kepada pemerintahan muktamad.
Dengan Al-Qur'an kami sebagai perlembagaan kami akan dipimpin dengan benar.
Kami akan naik kepada pemerintahan muktamad.

Demi Allah, kami akan korbankan nyawa kami, dan dengan Allah, kami akan serang mereka dengan tangan yang sama.


"Agama Allah tidak dapat dimenangkan dengan kata-kata.
Tidak pula tanah-tanah Islam
dapat dilindungi dengan pidato, ratapan,
dan puisi atau sebagainya.
Tugas-tugas agama yang kita terapkan pada diri kita sendiri
harus mencakupi tugas 'persiapan' (i'dad).
" Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang". (Al-Anfal, 8:60)

Kekuatan hanya boleh di dalam peperangan.
Kekuatan hanya boleh di dalam peperangan.
Kekuatan hanya boleh di dalam peperangan.

[Asy-Syahid Syeikh Al-Mujahid Dr. Abdullah Yusuf Azzam (r.h.)].

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...