photo mbs-1.gif photo mbs-1.gif photo mbs-1.gif
Agama (Islam) tidak mungkin tegak (jaya) kecuali dengan al-Kitab (Al-Qur'an), al-Mizan (timbangan keadilan) dan al-Hadid (kekuatan besi). Kitab adalah yang memberi petunjuk, sedangkan besilah yang menolongnya. Dengan al-Kitab, tegaklah ilmu dan agama. Dengan al-Mizan hak-hak harta dapat ditunaikan. Dan dengan al-Hadid hukum pidana Islam dapat ditegakkan.(Majmu al-Fatawa : 25/365)

Tuesday, May 13, 2014

KENAPA PERLU DENGKI DENGAN DAULAH ISLAM

WA INNA DAULATA AL- ISLAMI BAQIYAH BI IDZNILLAH


Kenapa Dengki Kepada Daulah Islam?

Segala puji hanya bagi Allah Rabbul ‘Alamin, shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Rasul-Nya, Wa Ba’du:

Allah Ta’ala di dalam Surat Al Baqarah mengisahkan tentang orang-orang Yahudi yang sebelum diutus Rasulullah shallallahu ‘alahi wa sallam mengancam orang-orang musyrik Madinah, bahwa nanti akan diutus Nabi akhir zaman yang akan diimani dan dikuti oleh
mereka itu (Yahudi) yang dengannya mereka akan memerangi kaum musyrik Madinah, akan tetapi setelah diutus Nabi akhir zaman itu yang berasal dari luar kalangan dan kelompok mereka dan tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan maka orang-orang Yahudi itu malah mengingkarinya dengan mengatakan “Bukan Ini” dan mereka malah memusuhi dan memeranginya bahkan berupa untuk melenyapkannya. Allah Ta’ala berfirman:

وَلَمَّا جَاءهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُواْ مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُواْ فَلَمَّا جَاءهُم مَّا عَرَفُواْ كَفَرُواْ بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّه عَلَى الْكَافِرِينَ


“Dan setelah datang kepada mereka Al Quran dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, padahal sebelumnya mereka biasa memohon (kedatangan Nabi) untuk mendapat kemenangan atas orang-orang kafir, maka setelah datang kepada mereka apa yang telah mereka ketahui, mereka lalu ingkar kepadanya. Maka laknat Allah-lah atas orang-orang yang ingkar itu.” (Al Baqarah: 89). 
Itulah salah satu sifat dan perilaku Yahudi. Sedangkan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam mengatakan:

لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ سَلَكُوا جُحْرَ ضَبٍّ لَسَلَكْتُمُوهُ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى قَالَ فَمَنْ


“Sungguh kalian benar-benar akan mengikuti tuntunan orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal dan sehasta demi sehasta, sampai seandainya mereka memasuki lobang Dlabb (semacam hewan berbahaya, pent), tentu kalian mengikuti mereka juga” Kami berkata: Wahai Rasulullah, Yahudi dan Nashara? Maka beliau berkata: “Maka siapa lagi?.” (Riwayat Al Bukhari dan Muslim). 
Maksudnya bahwa setiap perilaku Yahudi dan Nasrani akan ditiru juga oleh orang-orang yang mengaku muslim; orang Yahudi menjadikan kuburan para nabi dan orang shalih mereka sebagai mesjid, maka banyak orang yang mengaku Islam juga menjadikan kuburan orang shalih sebagai mesjid dan tempat shalat, orang nasrani telah mempertuhankan Nabi Isa ‘alaihissalam, maka banyak juga orang yang mengaku Islam mempertuhankan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam dengan meminta hajat kepadanya sedang beliau sudah wafat, ulama orang-orang yahudi menyembunyikan kebenaran, maka banyak juga orang yang disebut ulama Islam menyembunyikan kebenaran, orang-orang yahudi beriman kepada thaghut, maka banyak orang yang mengaku Islam malah beriman kepada thaghut, orang-orang nasrani telah mempertuhankan alim ulama dan pendeta mereka dengan menyandarkan hak hukum kepada mereka, maka banyak juga orang yang mengaku Islam menyandarkan hak hukum kepada selain Allah dengan mengikuti sistem demokrasi, orang nasrani merayakan hari wafat Al Masih maka banyak umat Islam juga merayakan hari wafat Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, orang-orang nasrani merayakan hari awal tahun masehi maka banyak orang islam juga merayakan awal tahun hijriyyah, dan tadi di awal orang-orang yahudi menginginkan datangnya Nabi akhir zaman yang akan mereka ikuti tapi tatkala Nabi itu datang bukan dari kelompok dan suku mereka serta tidak sesuai dengan keyakinan mereka maka mereka menolaknya, mengingkarinya, memerangi dan berusaha untuk melenyapkannya, maka begitu juga banyak orang-orang atau kelompok-kelompok yang mengaku islam menginginkan datangnya daulah islam dan khilafah islam yang akan mereka ikuti dan akan mereka dukung, akan tetapi tatkala telah datang Daulah Islam yaitu Daulah Islam di Iraq dan Syam, ternyata orang-orang atau kelompok-kelompok itu malah mengingkarinya dengan mengatakan “Bukan Ini”, menolaknya, memeranginya, memfitnahnya, dan bahkan malah bekerjasama dengan orang-orang kafir asli untuk melenyapkannya dan mengusirnya.

Itulah waqi’ yang dilakukan berbagai jama’ah sekarang baik itu Klaimer Salafi’, Sururiy, Al Ikhwan Al Muslimin, para penguasa thaghut yang mengaku penerapan islam, bahkan cabang Tandhim Al Qaidah di Syam yaitu Jabhah Al Jaulaniy atau Jabhah Abu Maryam Al Jabburiy tidak ketinggalan di dalam hal ini, bahkan ia menjadi pintu fitnah di Syam, bahkan dengan pongahnya si pengkhianat Al Jaulaniy memberikan ultimatum akan memerangi dan mengusir Daulah Islam. Sejak kapan Al Qaidah bisa menyatu dengan Klaimer Salafi? Sejak kapan Klaimer Salafiy bisa menyatu dengan Sururiy? Itu semua terjadi sejak ada Daulah Islam di Iraq dan Syam.

Kenapa hanya menyatu dalam memerangi Daulah? Inilah keajaiban zaman, dan inilah fakta bahwa tidak setiap orang yang mendengung-dengungkan ingin adanya Daulah Islam atau Khilafah Islam itu jujur saat realita yang diinginkankannya ada di depan mata. Klaimer Salafiy mereka menginginkan Daulah Islamiyyah dan Khilafah, tapi bukan Daulah atau Khilafah yang bara’ dari segala macam thaghut, bagi mereka NKRI adalah Daulah Islam apalagi Dinasti Saudi itu adalah percontohan, sedangkan Daulah Islam yang diperjuangkan Al Ikhwan Al Muslimin adalah Daulah Ala Demokrasi yang mendapat pengakuan barat kafir dan tidak bara’ dari para thaghut. Tatkala datang Daulah Islam yang sebenarnya, maka semua mereka itu ingkar dan mendengkinya, karena Daulah ini membongkar kepalsuan klaim mereka ingin daulah islam. Adapun kami maka kami meyakini bahwa Daulah Islam di iraq dan Syam adalah Daulah Islam yang sebenarnya yang dibangun di atas tauhid dan jihad yang bara’ dari semua syirik dan para thaghut yang akan diperangi dan memerangi semua para thaghut dan semua agama kafir yang ada di muka bumi ini. Silahkan yang tidak suka dan dengki mati dengan kedengkian dan kedongkolannya. Sedangkan yang membenci Daulah ini hanya tiga macam orang, yaitu: Orang kafir, atau orang hasud dan dengki, atau orang yang tertipu dengan pemberitaan. Wallahu A’lam.


Abu Sulaiman Al Arkhabiliy

15 Jumada Al Ula 1435H LP Kembang Kuning Nusakambangan.

sumber : MILLAH IBRAHIM, KDI

.

3 comments:

 1. DEKLARASI PERANG PENEGAKKAN DINUL ISLAM
  DISELURUH DUNIA
  Bismillahir Rahmanir Rahiim
  Dengan Memohon Perlindungan dan Izin
  Kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala,
  Rabb Pemelihara dan Penguasa Manusia,
  Raja Manusia yang Berhak Disembah Manusia.
  Rabb Pemilik Tentara Langit dan Tentara Bumi


  Pada Hari Ini : Yaumul Jum'ah 6 Jumadil Akhir 1436H
  Markas Besar Angkatan Perang
  Khilafah Islam Ad Daulatul Islamiyah Melayu

  Mengeluarkan Pengumuman kepada
  1. Seluruh Ummat Islam (Bangsa Islam) yang hidup di benua Afrika
  2. Seluruh Ummat Islam (Bangsa Islam) yang hidup di benua Eropa
  3. Seluruh Ummat Islam (Bangsa Islam) yang hidup di benua Asia
  4. Seluruh Ummat Islam (Bangsa Islam) yang hidup di benua Asia Tenggara
  5. Seluruh Ummat Islam (Bangsa Islam) yang hidup di benua Amerika
  6. Seluruh Ummat Islam (Bangsa Islam) yang hidup di benua Australia
  7. Seluruh Ummat Islam (Bangsa Islam) yang hidup di Kutup Utara
  8. Seluruh Ummat Islam (Bangsa Islam) yang hidup di Kutup Selatan
  9. Seluruh Ummat Islam (Bangsa Islam) diseluruh Dunia

  PENGUMUMAN DEKLARASI PERANG SEMESTA
  Terhadap Seluruh Negara yang Tidak
  Menggunakan Hukum Berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah Rasulullah SAW.
  Perang Penegakkan Dinuel Islam ini Berlaku disemua Pelosok Dunia.

  MULAI HARI INI
  YAUMUL JUM'AH 6 JUMADIL AKHIR 1436H
  BERLAKULAH PERANG AGAMA
  BERLAKULAH PERANG DINUL ISLAM ATAS DINUL BATHIL
  BERLAKULAH HUKUM PERANG ISLAM DISELURUH DUNIA
  MEMBUNUH DAN TERBUNUH FISABILILLAH

  "Dan BUNUHLAH mereka di mana saja kamu jumpai mereka, dan USIRLAH mereka dari tempat mereka telah mengusir kamu (Mekah); dan fitnah itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan, dan janganlah kamu memerangi mereka di Masjidil Haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu (di tempat itu), maka bunuhlah mereka. Demikanlah balasan bagi orang-orang kafir. Kemudian jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan (sehingga) ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah. Jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), maka tidak ada permusuhan (lagi), kecuali terhadap orang-orang yang zalim.”
  (Q.S: al-Baqarah: 191-193).

  BUNUH SEMUA TENTARA , POLISI, INTELIJEN , MILISI SIPIL ,HAKIM DAN
  BUNUH SEMUA PEJABAT SIPIL Pemerintah Negara Yang Memerintah dengan Hukum Buatan Manusia (Negara Kufar).

  BUNUH SEMUA MEREKA-MEREKA MENDUKUNG NEGARA-NEGARA KUFAR DAN MELAKUKAN PERMUSUHAN TERHADAP ISLAM.
  JANGAN PERNAH RAGU MEMBUNUH MEREKA sebagaimana mereka tidak pernah ragu untuk MEMBUNUH, MENGANIAYA DAN MEMENJARAKAN UMMAT ISLAM YANG HANIF.

  INTAI, BUNUH DAN HANCURKAN Mereka ketika mereka sedang ada dirumah mereka jangan diberi kesempatan lagi.
  GUNAKAN SEMUA MACAM SENJATA YANG ADA DARI BOM SAMPAI RACUN YANG MEMATIKAN.

  JANGAN PERNAH TAKUT KEPADA MEREKA, KARENA MEREKA SUDAH SANGAT KETERLALUAN MENENTANG ALLAH AZZIZUJ JABBAR , MENGHINA RASULULLAH SAW, MENGHINA DAN MEMPERBUDAK UMMAT ISLAM.
  BIARKAN MEREKA MATI SEPERTI KELEDAI KARENA MEREKA ADALAH THOGUT DAN PENYEMBAH THOGUT

  HANCURKAN LULUHKAN SEMUA PENDUKUNG PEREKONOMIAN NEGARA-NEGARA KUFAR
  DARI HULU HINGGA HILIR

  HANYA SATU UNTUK KATA UNTUK BERHENTI PERANG,
  MEREKA MENYERAH DAN MENJADI KAFIR DZIMNI.
  DAN BERDIRINYA KHILAFAH ISLAM AD DAULATUL ISLAMIYAH.
  KHALIFAH IMAM MAHDI.

  Kemudian jika mereka berhenti dari memusuhi kamu, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi
  Maha Penyayang.

  Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan sehingga ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah.
  Jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu),
  maka tidak ada permusuhan (lagi),
  kecuali terhadap orang-orang yang zalim.
  Al-Baqarah : 192-193

  SAMPAIKAN PESAN INI KESELURUH DUNIA,
  KEPADA SEMUA ORANG YANG BELUM TAHU ATAU BELUM MENDENGAR

  MARKAS BESAR ANGKATAN PERANG
  KHILAFAH ISLAM AD DAULATUL ISLAMIYAH MELAYU
  PANGLIMA ANGKATAN PERANG PANJI HITAM
  Kolonel Militer Syuaib Bin Sholeh

  ReplyDelete
 2. BENTUKLAH PASUKAN MILITER PADA SETIAP ZONA ISLAM
  SAMBUTLAH UNDANGAN PASUKAN KOMANDO BENDERA HITAM
  Negara Khilafah Islam Ad Daulatul Islamiyah Melayu

  Untuk para Rijalus Shaleh dimana saja kalian berada,
  bukankah waktu subuh sudah dekat? keluarlah dan hunuslah senjata kalian.

  Dengan memohon Ijin Mu Ya Allah Engkaulah Pemilik Asmaul Husna, Ya Dzulzalalil Matien kami memohon dengan namaMu yang Agung
  Pemilik Tentara langit dan Bumi perkenankanlah kami menggunakan seluruh Anasir Alam untuk kami gunakan sebagai Tentara Islam untuk Menghancurkan seluruh Kekuatan kekufuran, kemusyrikan dan kemunafiqan yang sudah merajalela di muka bumi ini hingga Dien Islam saja yang berdaulat , tegak perkasa dan hanya engkau saja Ya Allah yang berhak disembah !

  Firman Allah: at-Taubah 38, 39
  Hai orang-orang yang beriman, mengapa kamu jika dikatakan orang kepadamu: “Berperanglah kamu pada jalan Allah”, lalu kamu berlambat-lambat (duduk) ditanah? Adakah kamu suka dengan kehidupan didunia ini daripada akhirat? Maka tak adalah kesukaan hidup di dunia, diperbandingkan dengan akhirat, melainkan sedikit
  sekali. Jika kamu tiada mahu berperang, nescaya Allah menyiksamu dengan azab yang pedih dan Dia akan menukar kamu dengan kaum yang lain, sedang kamu tiada melarat kepada Allah sedikit pun. Allah Maha kuasa atas tiap-tiap sesuatu.

  Berjihad itu adalah satu perintah Allah yang Maha Tinggi, sedangkan mengabaikan Jihad itu adalah satu pengingkaran dan kedurhakaan yang besar terhadap Allah!

  Firman Allah: al-Anfal 39
  Dan perangilah mereka sehingga tidak ada fitnah lagi, dan jadilah agama untuk Allah.

  Peraturan dan undang-undang ciptaan manusia itu adalah kekufuran, dan setiap kekufuran itu disifatkan Allah sebagai penindasan, kezaliman, ancaman, kejahatan dan kerusakan kepada manusia di bumi.

  Allah Memerintahkan Kami untuk menghancurkan dan memerangi Pemerintahan dan kedaulatan Sekular-Nasionalis-Demokratik-Kapitalis yang mengabdikan manusia kepada sesama manusia karena itu adalah FITNAH

  Firman Allah: al-Hajj 39, 40
  Telah diizinkan (berperang) kepada orang-orang yang diperangi, disebabkan mereka dizalimi. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa untuk menolong mereka itu. Iaitu
  orang-orang yang diusir dari negerinya, tanpa kebenaran, melainkan karena mengatakan: Tuhan kami ialah Allah

  Firman Allah: an-Nisa 75
  Mengapakah kamu tidak berperang di jalan Allah untuk (membantu) orang-orang tertindas. yang terdiri daripada lelaki, perempuan-perempuan dan kanak-kanak .
  Dan penindasan itu lebih besar dosanya daripada pembunuhan(al-Baqarah 217)

  Firman Allah: at-Taubah 36, 73
  Perangilah orang-orang musyrik semuanya sebagai mana mereka memerangi kamu semuanya. Ketahuilah bahawa Allah bersama orang-orang yang taqwa. Wahai Nabi! Berperanglah terhadap orang-orang kafir dan munafik dan bersikap keraslah terhadap mereka.

  Firman Allah: at-Taubah 29,
  Perangilah orang-orang yang tidak beriman, mereka tiada mengharamkan apa yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya dan tiada pula beragama dengan agama yang benar, (iaitu) diantara ahli-ahli kitab, kecuali jika mereka membayar jizyah dengan tangannya sendiri sedang mereka orang yang tunduk..

  Bentuklah secara rahasia Pasukan Jihad Perang setiap Regu minimal dengan 3 Anggota maksimal 12 anggota per desa / kampung.
  Siapkan Pimpinan intelijen Pasukan Komando Panji Hitam secara matang terencana, lakukan analisis lingkungan terpadu.

  Apabila sudah terbentuk kemudian Daftarkan Regu Mujahid
  ke Markas Besar Angkatan Perang Pasukan Komando Bendera Hitam
  Negara Khilafah Islam Ad Daulatul Islamiyah Melayu

  Wahai para Ikwan Akhir Zaman, Khilafah Islam sedang membutuhkan
  para Mujahid Tangguh untuk persiapan tempur menjelang Tegaknya Khilafah yang dijanjikan.

  Mari Bertempur dan Berjihad dalam Naungan Pemerintah Khilafah Islam, berpalinglah dari Nasionalisme (kemusyrikan)

  email : seleksidim@yandex.com

  Dipublikasikan
  Markas Besar Angkatan Perang
  Khilafah Islam Ad Daulatul Islamiyah Melayu

  ReplyDelete
 3. BUNUH SEMUA MEREKA-MEREKA MENDUKUNG NEGARA-NEGARA KUFAR DAN MELAKUKAN PERMUSUHAN TERHADAP ISLAM.
  JANGAN PERNAH RAGU MEMBUNUH MEREKA sebagaimana mereka tidak pernah ragu untuk MEMBUNUH, MENGANIAYA DAN MEMENJARAKAN UMMAT ISLAM YANG HANIF.
  transparan.org

  ReplyDelete

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...