photo mbs-1.gif  photo mbs-1.gif  photo mbs-1.gif
Agama (Islam) tidak mungkin tegak (jaya) kecuali dengan al-Kitab (Al-Qur'an), al-Mizan (timbangan keadilan) dan al-Hadid (kekuatan besi). Kitab adalah yang memberi petunjuk, sedangkan besilah yang menolongnya. Dengan al-Kitab, tegaklah ilmu dan agama. Dengan al-Mizan hak-hak harta dapat ditunaikan. Dan dengan al-Hadid hukum pidana Islam dapat ditegakkan.(Majmu al-Fatawa : 25/365)

Wednesday, May 7, 2014

RAYAH AT-TAWHID (BENDERA TAWHID)

RAYAH AT-TAWHID (BENDERA TAWHID)
RAYAH AT-TAWHID (BENDERA TAWHID)

"Ia mengumpulkan para Muwahhidin yang bertebaran dari masa-masa dan zon-zon yang berbeza.
Ia mengumpulkan para Mukminin dari setiap penjuru di satu tempat, di mana semua peraturan adalah Allah semata-mata.
Allah telah menulis kemuliaan, keunggulan dan keabadiannya. Ini adalah bendera tawhid.
Dibesarkan oleh nama Allah, di jalan Allah, untuk meninggikan kalimah Allah."

Berkibar Wahai Bendera Tawhid,
Melawan Kehendak Syirik.
Berkibar dan Berkipas dengan Bangganya,
Dan Laungkan Seluruh Dunia.

Berkibar Wahai Bendera Tawhid,
Melawan Kehendak Syirik.
Berkibar dan Berkipas dengan Bangganya,
Dan Laungkan Seluruh Dunia.

Dan Laungkan, Dan Laungkan, Dan Laungkan
Laungkan Seluruh Dunia.

Berkibar di Tanah Isra',
Di dalam Sarang-Sarang Singa Sinai.
Wahai Bendera Keagungan Bergerak dengan Keyakinan,
Jangan TakutAkan  Pengaruh-Pengaruh Musuh.

Berkibar di Tanah Isra',
Di dalam Sarang-Sarang Singa Sinai.
Wahai Bendera Keagungan Bergerak dengan Keyakinan,
Jangan Takut Pengaruh-Pengaruh Musuh.

Jangan Pernah Takut, Jangan Pernah Takut, Jangan Pernah Takut,
Jangan Pernah Takut Pengaruh-Pengaruh Musuh.

Berkibar dengan Megahnya di Sham,
Bebanggalah di Islamik Maghrib.
Bendera Tawhid Engkau Itu tapi Satu Mimpi,
Selamat Datang Wahai Pesona Segala Mimpi.

Berkibar dengan Megahnya di Sham,
Bebanggalah di Islamik Maghrib.
Bendera Tawhid Engkau Itu tapi Satu Mimpi,
Selamat Datang Wahai Pesona Segala Mimpi.

Selamat Datang, Selamat Datang, Selamat Datang,
Wahai Pesona Segala Mimpi.

Berkibar di Yaman yang Beriman,
dan Tanah Wahyu dan Qur'an.
Sebarkan Cahaya dan Petunjuk di Afghan,
Bangkit di Atas Puncak Shishan.

Berkibar di Yaman yang Beriman,
dan Tanah Wahyu dan Qur'an.
Sebarkan Cahaya dan Petunjuk di Afghan,
Bangkit di Atas Puncak Shishan.

Bangkit, dan Bangkit, dan Bangkit,
di Atas Puncak Shishan.

Berkibar di Tunisia Para Kesatria,
Di Iraq Negara Para Pemberani.
Sekilas Sisi-Sisi pada Pedang Tajammu,
Dan Bunuhlah Para Sekularis yang Khianat.

Berkibar di Tunisia Para Kesatria,
Di Iraq Negara Para Pemberani.
Sekilas Sisi-Sisi pada Pedang Tajammu,
Dan Bunuhlah Para Sekularis yang Khianat.

Dan Bunuhlah, Dan Bunuhlah, Dan Bunuhlah,
Para Sekularis yang Khianat.

Berkibar di Medan Perang Somalia,
Muncul di Gurun-Gurun Mali.
Bersinar Agung di Kaki-Kaki Langit,
Libya Tanah Para Pahlawan.

Berkibar di Medan Perang Somalia,
Muncul di Gurun-Gurun Mali.
Bersinar Agung di Kaki-Kaki Langit,
Libya Tanah Para Pahlawan.

Melewati, Melewati, Melewati,
Libya Tanah Para Pahlawan.

Batu Kubu Kuat Orang Kaafir,
Vatican dan Kumpulan Jahat.
Menggentari Jerman di Rumah Mereka,
Mara ke Arah Barat Seperti Taufan.

Batu Kubu Kuat Orang Kaafir,
Vatican dan Kumpulan Jahat.
Menggentari Jerman di Rumah Mereka,
Mara ke Arah Barat Seperti Taufan.

Mara, Mara, Mara,
Ke Arah Barat Seperti Taufan.

Bendera Al-Qoidah Ada di Setiap Angkasa,
Hari Ini Menerangi Kesemua Puncak-Puncak.
Wahai Ulama'-Ulama' Jahat Matilah Dalam Kesuraman,
Bendera Ini Ditinggikan pada Kesemua Tempat Perlindungan.

Bendera Al-Qoidah Ada di Setiap Angkasa,
Hari Ini Menerangi Kesemua Puncak-Puncak.
Wahai Ulama'-Ulama' Jahat Matilah Dalam Kesuraman,
Bendera Ini Ditinggikan pada Kesemua Tempat Perlindungan.

Bendera Ini, Bendera Ini, Bendera Ini,
Ditinggikan pada Kesemua Tempat Perlindungan.

Wahai Para Singa di Setiap Tempat,
Laungkan Allahu Akhbar Kemenangan Milik Kita.
Bergembiralah Khilafah Yang Mulia Sudah Dekat,
Shari'ah akan Mentadbir Setiap Butir Tanah.

Wahai Para Singa di Setiap Tempat,
Laungkan Allahu Akhbar Kemenangan Milik Kita.
Bergembiralah Khilafah Yang Mulia Sudah Dekat,
Shari'ah akan Mentadbir Setiap Butir Tanah.

Shari'ah akan Mentadbir, Shari'ah akan Mentadbir, akan Mentadbir,
akan Mentadbir Setiap Butir Tanah.


"Aku bersumpah Demi Allah Yang menjadikan Langit tanpa tiang-tiang,
Amerika dan rakyatnya tidak akan menikmati keamanan
sebelum kami hidup dengan aman di Falastin, dan sebelum kesemua tentera kaafir meninggalkan Semenanjung Muhammad (S.A.W.).
Allahu Akhbar, dan Kemenangan itu milik Islam, Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh."

[Asy-Syahid Abu Abdullah Usamah bin Muhammad bin 'Awadh bin Laden]

Satu Ummah, Satu Bendera
.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...