photo mbs-1.gif  photo mbs-1.gif  photo mbs-1.gif
Agama (Islam) tidak mungkin tegak (jaya) kecuali dengan al-Kitab (Al-Qur'an), al-Mizan (timbangan keadilan) dan al-Hadid (kekuatan besi). Kitab adalah yang memberi petunjuk, sedangkan besilah yang menolongnya. Dengan al-Kitab, tegaklah ilmu dan agama. Dengan al-Mizan hak-hak harta dapat ditunaikan. Dan dengan al-Hadid hukum pidana Islam dapat ditegakkan.(Majmu al-Fatawa : 25/365)

Sunday, June 15, 2014

BAI'AT KEPADA BAGHDADI

BAI'AT KEPADA BAGHDADIBAI'AT KEPADA BAGHDADI


Kukuhkan barisan-barisan kalian dan berbai’atlah kalian kepada al-Baghdadi,
kerana dia adalah Amir kita di Dawlah Iraq dan Syam.
Kukuhkan barisan-barisan kalian dan berbai'atlah kepada al-Baghdadi , 
kerana dia adalah Amir kita di Dawlah Iraq dan Syam.

Kukuhkan barisan-barisan kalian,
Kukuhkan barisan-barisan kalian,
Kukuhkan barisan-barisan kalian dan berbai’atlah kalian kepada al-Baghdadi.

Khilafah Allah telah tiba waktunya,
yang dilukis kemuliannya dengan darah-darah kami.
Berjanjilah kalian dengan segala kenikmatan dari rukun-rukunnya,
juallah kehidupan dengan murah untuk kekekalannya.

Kukuhkan barisan-barisan kalian,
Kukuhkan barisan-barisan kalian,
Kukuhkan barisan-barisan kalian dan berbai’atlah kalian kepada al-Baghdadi.

Kukuhkan barisan-barisan kalian dan berbai’atlah kalian kepada al-Baghdadi,
kerana dia adalah Amir kita di Dawlah Iraq dan Syam.
Kukuhkan barisan-barisan kalian dan berbai'atlah kepada al-Baghdadi , 
kerana dia adalah Amir kita di Dawlah Iraq dan Syam.

Kukuhkan barisan-barisan kalian,
Kukuhkan barisan-barisan kalian,
Kukuhkan barisan-barisan kalian dan berbai’atlah kalian kepada al-Baghdadi.

Bangunlah kalian semua berbai’atlah kepada Amir kita,
Para Kesatriamu adalah para pahlawan mereka dan senjata kami.
Dia telah berbai’at di Iraq bumi kita,
dan amir di bumi muslimin serta bumi Syam kita.

Kukuhkan barisan-barisan kalian,
Kukuhkan barisan-barisan kalian,
Kukuhkan barisan-barisan kalian dan berbai’atlah kalian kepada al-Baghdadi.

Kukuhkan barisan-barisan kalian dan berbai’atlah kalian kepada al-Baghdadi,
kerana dia adalah Amir kita di Dawlah Iraq dan Syam.
Kukuhkan barisan-barisan kalian dan berbai'atlah kepada al-Baghdadi , 
kerana dia adalah Amir kita di Dawlah Iraq dan Syam.

Kukuhkan barisan-barisan kalian,
Kukuhkan barisan-barisan kalian,
Kukuhkan barisan-barisan kalian dan berbai’atlah kalian kepada al-Baghdadi.

Ayuh para tentera Allah wahai singa-singa kami,
para salibis telah membuat kerosakan di tanah kami dan rumah-rumah kami.
Dan tengkorak –tengkorak kami menjadi kehidupan kami,
dalam penghinaan dan penindasan (yang dilakukan) oleh kezaliman musuh-musuh kami.

Kukuhkan barisan-barisan kalian,
Kukuhkan barisan-barisan kalian,
Kukuhkan barisan-barisan kalian dan berbai’atlah kalian kepada al-Baghdadi.

Kukuhkan barisan-barisan kalian dan berbai’atlah kalian kepada al-Baghdadi,
kerana dia adalah Amir kita di Dawlah Iraq dan Syam.
Kukuhkan barisan-barisan kalian dan berbai'atlah kepada al-Baghdadi , 
kerana dia adalah Amir kita di Dawlah Iraq dan Syam.

Kukuhkan barisan-barisan kalian,
Kukuhkan barisan-barisan kalian,
Kukuhkan barisan-barisan kalian dan berbai’atlah kalian kepada al-Baghdadi.

Kami tidak lupa akan peristiwa para pelempar (pemanah),
maka sesungguhnya itu merupakan pelajaran mulia untuk yang dari setelahnya.
Ketika ada beberapa para pelempar (pemanah) derhaka kepada Nabi kita,
maka (panglima) Khalid kami datang dari belakang para pahlawan kita.

Kukuhkan barisan-barisan kalian,
Kukuhkan barisan-barisan kalian,
Kukuhkan barisan-barisan kalian dan berbai’atlah kalian kepada al-Baghdadi.

Kukuhkan barisan-barisan kalian dan berbai’atlah kalian kepada al-Baghdadi,
kerana dia adalah Amir kita di Dawlah Iraq dan Syam.
Kukuhkan barisan-barisan kalian dan berbai'atlah kepada al-Baghdadi , 
kerana dia adalah Amir kita di Dawlah Iraq dan Syam.

Kukuhkan barisan-barisan kalian,
Kukuhkan barisan-barisan kalian,
Kukuhkan barisan-barisan kalian dan berbai’atlah kalian kepada al-Baghdadi.


.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...