photo mbs-1.gif  photo mbs-1.gif  photo mbs-1.gif
Agama (Islam) tidak mungkin tegak (jaya) kecuali dengan al-Kitab (Al-Qur'an), al-Mizan (timbangan keadilan) dan al-Hadid (kekuatan besi). Kitab adalah yang memberi petunjuk, sedangkan besilah yang menolongnya. Dengan al-Kitab, tegaklah ilmu dan agama. Dengan al-Mizan hak-hak harta dapat ditunaikan. Dan dengan al-Hadid hukum pidana Islam dapat ditegakkan.(Majmu al-Fatawa : 25/365)

Saturday, June 21, 2014

MAJULAH WAHAI DAULAH KAMI

MAJULAH WAHAI DAULAH KAMI
MAJULAH WAHAI DAULAH KAMI

Majulah wahai Daulah kami
Majulah wahai Daulah kami
Kami deligasi ad-Deen (agama)
Kami deligasi ad-Deen (agama)

Wahai Sheikh kami al-Baghdadi
Wahai Sheikh kami al-Baghdadi
Wahai Amirul Mu'minin
Wahai Amirul Mu'minin

Telah didengari seruanmu untuk taat
Telah didengari seruanmu untuk taat
Kecintaan dan kesetiaan serta keyakinan
Kecintaan dan kesetiaan serta keyakinan

Wahai cahaya mata kegembiraan
Wahai cahaya mata kegembiraan
Dengan Kemuliaan dan Kekuasaan
Dengan Kemuliaan dan Kekuasaan

Inilah Daulah kami membentang
Inilah Daulah kami membentang
Gentarkan musuh-musuh ad-Deen
Gentarkan musuh-musuh ad-Deen

Dan Allah tidak akan mengecewakan mereka
Dan Allah tidak akan mengecewakan mereka
Dan kemarahan para pendengki
Dan kemarahan para pendengki

Kerana peperangan Singa-Singa bangkit
Kerana peperangan Singa-Singa bangkit
Merindukan Hoor al-'Ayn (Bidadari)
Merindukan Hoor al-'Ayn (Bidadari)

Apa sangkaan pengkhianat tentang penceroboh
Apa sangkaan pengkhianat tentang penceroboh
Dari kebenaran yang gagal
Dari kebenaran yang gagal

Kepada Allah kami bertawakkal
Kepada Allah kami bertawakkal
Kami akan membalas para penceroboh
Kami akan membalas para penceroboh

Dan membuat pembalasan untuk gejala-gejala
Dan membuat pembalasan untuk gejala-gejala
Dan semua Muslimin
Dan semua Muslimin


.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...